دانلود:
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی نفت و گاز