loading...

هــــــــــــدف

کشت گلخانه ای زعفران به شیوه ی آیروپونیک در روش کشت گلخانه ای زعفران که ابتکار کشور چین و فردی به نام ژائوجی بوده است، پیازها را در ماه های خرداد الی تیرماه و یا هفته اول مرداد ماه (چن

کشت گلخانه ای زعفران به شیوه ی آیروپونیک

در روش کشت گلخانه ای زعفران که ابتکار کشور چین و فردی به نام ژائوجی بوده است، پیازها را در ماه های خرداد الی تیرماه و یا هفته اول مرداد ماه (چنانچه پیاز متعلق به منطقه ی سردسیری باشد) تهیه می گردد و البته بهترین زمان جهت تأمین پیاز به شکل عمومی خردادماه می باشد که پیاز زعفران در خواب کامل بسر می برد. و در این زمان نقل و انتقال و جابجایی ها در گل انگیزی و تشکیل گل در قسمت های مرکزی پیاز تأثیر سوئی ایجاد نمی کند.

پس از تهیه پیاز، آن ها را در شرایطی که تهویه و رطوبت مناسب و نور کنترل شده دارد، نگهداری می کنند و در اواسط مرداد ماه الی اول شهریورماه پس از ضدعفونی و پاکسازی پیازها را به مکان پوشیده (گلخانه) منتقل می کنند و در طبق های چوبی در سایزهای دلخواه چیده می شوند، در طول 3 ماه که پیازها در گلخانه قرار دارند کنترل هایی به لحاظ نور و دما رطوبت روی آن ها اعمال می شود و در موعد اواسط آبان ماه الی آخر آبان ماه گلچینی انجام شده و پس از آن پیاز ها به زمین منتقل می شوند.

در فاصله آذر ماه الی انتهای اردیبهشت ماه تحت تیمارهایی خاص به لحاظ کود آبیاری و محلول پاشی قرار می گیرند (سوای غنی سازی خاک) و این چرخه ی انتقال از گلخانه به زمین و از زمین به گلخانه همه ساله تکرار می شود.

شیوه ی کشت سنتی زعفران

در شیوه ی سنتی پیاز زعفران که معمولاً شامل پیازهایی هستند که 7 الی 8 سال از آخرین نقل و انتقال آن ها از یک زمین دیگر می گذرد و به صورت خشکه کنی از زمین قبلی خارج شده اند، پس از آماده کردن زمین به لحاظ شکل فیزیکی خاک و افزودن اغلب، کودهای حیوانی خشک و پوسیده شده (کود گاوی پوسیده) و کودهای شیمیایی در زمین های مذکور در موعد اواسط شهریور الی اوایل پائیز کاشته می شوند و اولین آبیاری به فاصله 10 الی 15 روز پس از کاشت که مصادف است با نیمه مهرماه الی بیستم مهرماه انجام می شود که پس از 15 الی 20 روز اولین گلهای زعفران را میتوان مشاهده کرد و عملیات چیدن گلها تا پایان آبان ماه ممکن است ادامه داشته باشد.

در نقاط سردسیری گلچینی زودتر شروع می شود و زودتر هم به پایان می رسد و در نقاط گرمتر این مسأله کمی به تعویق می افتد. پس از گلچینی معمولاً وجین علفهای هرز انجام می شود و این عمل وجین کردن در هر زمان که علفهای هرز دیده شوند ضروری بنظر می رسد، چون علفهای هرز در بهره کشی از مواد غذایی خاک با گیاه زعفران رقابت می کنند.

در سابق که منابع آب بیشتر بوده هر 15 الی 20 روز آبیاری انجام می شده است و در حال حاضر بدلیل کاهش منابع آبی و حاکم بودن دوره خشکسالی بر کشور عزیزمان، این دوره های آبیاری به فواصل 45 روزه موکول شده است و مجموعاً 4 الی 5 بار آبیاری تکرار می شود و گاهاً به باور اشتباه کشاورز سنتی از گیاه زعفران، مبنی بر اینکه گیاه زعفران تمایل به آب ندارد تعداد این دفعات به کمتر از حدود ذکر شده هم تنزل می یابد. در اردیبهشت ماه قبل از خشک شدن برگهای زعفران تقریباً در هفته اول اردیبهشت ماه برگهای زعفران را قبل از زرد شدن می تراشند که جهت تغذیه دام استفاده می شود.

در ماه های خرداد الی پایان شهریور ماه مراقبت می گردد که آب در مزرعه ی زعفران راه پیدا نکند چون موجب سبز شدن برگها و ایجاد تداخل در گلدهی در موعد مقرر می نماید. و چنانچه به عنوان مثال آبیاری یا نفوذ آب در مرداد ماه صورت گیرد موجب بروز برگها و سپس گلها می شود و نیز انرژی پیاز و زمین صرف رشد برگها می شود و در اندازه و کیفیت گلها اثر منفی می گذارد. و این چرخه همچنان برای مدت 7 الی 8 سال تکرار می گردد.

باتوجه به توضیحات ارائه شده در این بخش از مقاله به مقایسه مزیت های کشت گلخانه ای نسبت به کشت سنتی می پردازیم؛

مقایسه کشت گلخانه ای زعفران با کشت سنتی

در کشت سنتی در سال اول هزینه شخم و فرآوری ابتدائی زمین و افزودن کودهای حیوانی و شیمیایی را داریم و فقط یک بار هزینه کاشت پیازهای بذری را برای 7 الی 8 سال آینده پرداخت میکنیم و در عوض بدلیل ماندگاری چندین ساله ی پیاز در زمین هزینه وجین کردن علفهای هرز که شامل هزینه های کارگری می باشد را متحمل می شویم و نیز از سال دوم همه سال در اواسط مهرماه کود حیوانی و شیمیایی تکرار می شود و هزینه سله شکنی (شخم سطحی به عمق 5 الی 8 سانتی متر) را همه ساله در برنامه خواهیم داشت و نیز در کشت سنتی قبل از کاشت زعفران جهت تأمین رطوبت مناسب از چند روز قبل یک آبیاری انجام می شود که پس از آن شخم و دیسک مرحله ی آخر را اعمال می کند که خاک نرم و آماده شود و نیز یک آب در 10 روز الی 15 روز قبل از موعد گلچینی به زمین داده می شود که شرح آن را در قسمت قبل بیان کردیم و در روش آیروپونیک این 2 آبیاری تبدیل به چندین لیتر آب جهت تبخیر و رطوبت سازی و یک کود آبیاری در ماه آخر پائیز که هوا سردتر است، می شود.

 

هزینه پرداخت یک مرحله آب بها و نیروی کارگری را در کشت سنتی نسبت به گلخانه ای در این مرحله تجربه می کنیم و از طرفی در کشت سنتی بدلیل استفاده از پیازهای به اصطلاح با عمر 7 الی 8 ساله ی ریز و فصل جابجایی نامناسب (ایام خواب ظاهری) عملاً برداشت محصولی در سال اول نخواهیم داشت و یک سال خواب سرمایه و زمان را متحمل می شویم و از طرفی به سودی از بابت برداشت محصول نیز نخواهیم رسید (حبس سود) و در قیاس با کشت گلخانه ای با تهیه پیاز با وزن مناسب در قبال پرداخت 30% بهای بیشتر بابت پیاز (سوای از بازار سیاه و سوء استفاده هایی که در تأمین پیاز مناسب شایع شده است) و رعایت زمان تهیه پیاز زعفران باتوجه به دوران خواب و بیداری و انتقال به گلخانه از همان سال اول شاهد برداشت محصول خواهیم بود و نیز تشکیل و پرورش پیازهای دختری درشت تر و مناسب تر را در سیستم کشت گلخانه ای (آیروپونیک) شاهد خواهیم بود که موجبات افزایش تناژ محصول را نسبت به وزن معین در سال های بعد رقم خواهد زد.

 • نکته ی قابل توجه بعدی که در کشت سنتی یک تهدید جدی می باشد احتمال شیوع بیماری های زعفران اعم از قارچ و کنه می باشد که احتمال گسترش و انتقال آن از یک مزرعه به مزرعه دیگر را در بحث کنه گزارش کرده اند و نیز سرایت ابتلا به قارچ نیز در سیستم کشت سنتی بیشتر است و علت این مسئله ماندگاری چندین ساله ( 7 الی 8 ساله) پیاز زعفران در خاک می باشد و همانگونه که می دانید سرایت بیماری ها و عوامل بیماری زا در محیط خاک به مراتب بیشتر از گلخانه زعفران میباشد چون پیاز ها مدام در ایام گلخانه در رویت ما قرار دارند و نیز سالی یک بار از زمین جدا شده و پیاز های آلوده را هر ساله می توانیم حذف کنیم و نیز در بین پیازهای زعفران در طبقه های چوبی (بدون بستر خاک) فاصله ی نیم سانتی متری وجود دارد که در جلوگیری از سرایت احتمالی قارچ به پیازهای دیگر عامل بازدارنده می باشند.
 • نکته ی بعدی که مزیت واضح سیستم کشت گلخانه ای زعفران نسبت به سیستم کشت سنتی است، کنترل عوامل جوی پیش بینی نشده و نامساعد می باشد از قبیل سرما و یخبندان هنگام گلدهی، موج گرما هنگام گلدهی، باران نابه هنگام در زمان گلدهی که همگی موجب به خسارت و ضرر و زیان جدی می شود و نیز آسیب از ناحیه جانوران از قبیل موش کور- جوجه تیغی- خرگوش- گراز و …
 • در هنگام گل دهی با توجه به اینکه موعد گلدهی حساس ترین موعد به لحاظ اقتصادی و سودآوری می باشد و تمام تلاش کشاورز و گلخانه دار بابت استحصال گل زعفران می باشد و در غیر این صورت آفت جانوران بعد از موعد گل دهی در هر دو سیستم محتمل می باشد.
 • مزیت دیگر کشت گلخانه ای زعفران (آیروپونیک) گلچینی ارزان تر و راحت تر می باشد که آسیب های وارده به بدن نیروی کار را در حین انجام این عمل با مشقت به حداقل می رساند به شکلی که در شیوه ی کشت گلخانه ای عمل گلچینی به صورت نشسته و پشت میز کار در شرایط مناسب انجام می شود ولی در شیوه ی سنتی، معمولاً موعد گلچینی مصادف است با فصل سرما و ساعات تاریک و سرد سحرگاه و شرایط ناهموار زمین های مزروعی و در نهایت هزینه بیشتر کارگری صورت میگیرد.
 • مزیت دیگر کشت گلخانه ای زعفران (آیروپونیک) تولید محصولی با کیفیت بالاتر به لحاظ شکل ظاهری محصول (طول رشته ی کلاله ی بیشتر و قلم درشت تر) و نیز به لحاظ کیفیت رنگ، طعم و عطر که متأثر از سه فاکتور پیروکسین- کوروپیروکسین و سافرانال می باشد، بالاتر است.
 • و اما مهمترین مزیت کشت گلخانه ای زعفران میزان برداشت محصول است که نسبت به برداشت خاکی چند برابر می باشد. به لحاظ تولید به ازای هر صد متر گلخانه در ۵طبقه با ۵۰۰ متر سطح کشت، میانگین 10 الی 15 کیلو گرم ( در ایده آل ترین شرایط ) به ازای ۶ تن پیاز با وزن ۳۰گرم ، زعفران خشک شده برداشت می شود. نکته بسیار مهم این است ، با توجه به اینکه در سال اول،پیازی که در گلخانه استفاده میشود،از زمینی گرفته شده که ۸ سال زیر خاک بوده و خوب تغذیه نشده است،نمیتوان توقع محصول زیادی داشت. چون این نوع پیاز به هیچ عنوان مرغوب نمیباشد. ولی در سالهای بعد با رعایت مواردی که در دوره های آموزشی کشت گلخانه ای زعفران مهندس عباسنیا گفته میشود و تغذیه مناسب پیازها ، میتوان به این میزان دست یافت.
برای خواندن ادامه مطلب به وب سایت ایـ توجیهی مراجعه فرمایید
نظرات (3) تاریخ : پنجشنبه 30 خرداد 1398 زمان : 14:24 بازدید : 332 نویسنده : alihpr
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط طراحی سایت قم در تاریخ 1401/03/16 و 17:38 دقیقه ارسال شده است

با تشکر از وبسایت خوبتون ، مجموعه وبینو افتخار دارد که انواع وبسایت های مختلف رو در زمینه های فروشگاهی ، شخصی ، شرکتی براتون طراحی کنه ، سوالی داشتید کافیه روی لینکمون کلیک کنید

این نظر توسط تاثیرات محیطی تبلیغات در تاریخ 1399/12/04 و 19:15 دقیقه ارسال شده است

توی دو سه روز گذشته من یه مطلبی رو دیدم که میشه گقت توی دنیای الان که همه چی الان الکترونیکی شده خیلی کارآمد بوده برای خود من پیشنهاد میکنم حتما این مقاله رو برای یک بار هم شده بخونید ضرر نمیکنین
تاثیر تبلیغات محیطی بر کسب و کار ها


کد امنیتی رفرش

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
 • نرم افزار

 • شیمی - صنایع شیمیایی - مهندسی شیمی

 • متفرقه

 • فیلمهای آموزشی

 • تولید مواد شیمیایی

 • معرفی جامع عناصر جدول تناوبی

 • مدل لباس

 • مهندسی کشاورزی

 • رشته سرامیک

 • مهندسی برق

 • کامپیوتر

 • مهندسی صنایع

 • اندروید

 • فیلم ایرانی

 • فیلم خارجی

 • ویندوز

 • سوال و راهنمای تصحیح امتحانات هماهنگ

 • قالب

 • متالوژی

 • ای او اس

 • لینک دوستان
 • سایت علمی و تفریحی چهل سی چهل
 • دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی بصورت word
 • ذاکرین رضوی
 • سایت دنیای شیمی
 • مرجع دانلود کتاب
 • ترک خود ارضایی .:. روش های موثر .:.
 • پیام نور سه
 • تکنومکانیک
 • رمز شارژ رایگان
 • خرید شارژ با 50% تخفیف
 • دانلود فیلم و سریال |آریا مووی
 • آپدیت آفلاین آنتی ویروس
 • دانلود و آپدیت آنتی ویروس
 • مـــادر
 • بهترین سایت دانلود
 • بیا تو بلاگ
 • خانه ی مهندسان شیمی ایران
 • دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی
 • سایت تخصصی پینگ پنگ
 • مهندسی نفت یاسوج
 • مهندسی شیمی
 • به روزترين وب مهندسي شيمي
 • فیلم ها/دانلود جدیدترین فیلم ها /بازی ها
 • سايت علوم تجربي گلپايگان
 • سایت رسول شامحمدی
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود جزوه های دبیرستان و دانشگاه
 • کارشناسی ارشد جنگلداری
 • مهندسی شیمی-مولتی مدیای آموزشی مهندسی شی
 • مهندسي صنايع غذايي
 • اس ام اس - pm20
 • صنایع رباتیک آراد شعبه رشت
 • اشغال دونی ذهن یک آشق
 • سفارش شعر
 • دنیای فناوری و کامپیوتر
 • دانلود سریال جدید
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 788
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 7531
 • آی پی امروز : 35
 • آی پی دیروز : 282
 • بازدید امروز : 56
 • باردید دیروز : 602
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 12
 • بازدید هفته : 1,492
 • بازدید ماه : 36,365
 • بازدید سال : 173,385
 • بازدید کلی : 4,475,326
 • کدهای اختصاصی
  Google

  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  وبلاگ-کد جستجوی گوگل
  کد تبادل بنر: لطفاً کد بنر خود را در نظرات قرار دهید.

  هـــــــــــــــــــــــدف

  وبلاگ-کد لوگو و بنر