1. جزوه انتقال حرارت شریف
2.جزوه سیالات خواجه نصیر
3.جزوه عملیات واحد
4.جزوه انتقال جرم
5.جزوه فرایندهای پتروشیمی
6.جزوه کنترل شریف
7.جزوه موازنه جرم و انرژی
8.جزوه ترمودینامیک
9.جزوه ریاضی 1 شریف
10.جزوه ریاضی 2 شریف


حجم فایل 63 مگابایت

دانلود